Een succesvolle IT-ontvlechting bij Zwijsen
Zwijsen

In 2023 hebben we een cruciale rol gespeeld in de IT-ontvlechting bij Zwijsen, een gerenommeerde uitgeverij. Met meer dan 200 medewerkers en een historie van bijna 500 mensen, onderging Zwijsen een significante verandering toen het besloot los te gaan van het moederbedrijf. De IT-ontvlechting bij Zwijsen omvatte drie cruciale onderdelen: infrastructuur, tenant-migratie en moderne werkplek. We hebben in dit project diverse rollen op ons genomen, waaronder die van consultant, cloud engineer en gedetacheerde servicedesk medewerker.

IMG 1475 MabelBohms

Infrastructuur: het onzichtbare werk

Als partner in de infrastructuurtransformatie hebben we ons advies gegeven over de complete infrastructuur. Een belangrijk deel van de infrastructuur is de online werkplek, die we zelf geïmplementeerd hebben. Onze communicatie met het management resulteerde in weloverwogen keuzes en een vlotte implementatie van nieuwe technologieën. 

Tenant-migratie: snel en doordacht

Bij de tenant-migratie fungeerden we als vraagbaak voor complexe technische vraagstukken en gaven we doordacht advies. Hierdoor verliep de migratie soepel en begrijpelijk. Onze rol was meer dan alleen uitvoerend; we maakten ingewikkelde keuzes toegankelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen.

Moderne werkplek: een frisse start

Het derde onderdeel van de IT-ontvlechting was het inrichten van de moderne werkplekken. Bij dit onderdeel was onze rol naast coördinerend en adviserend, ook uitvoerend. Ofwel, de migratie naar een nieuwe omgeving was ons eigen project. Een behoorlijk omvangrijk traject met 250 MS Windows laptops die gemigreerd moesten worden naar een nieuw MS 365 cloud-omgeving. Voor deze migratie hebben we zelf een script geschreven. In het weekend van 9 en 10 december 2023 gingen 150 laptops in één keer om naar de nieuwe MS 365 cloud-omgeving. De helft daarvan werd automatisch gemigreerd aan de hand van het geschreven script.

De andere helft ging handmatig over, omdat sommige variabelen kunnen afwijken in het weekend, waardoor het script niet optimaal werkt. Een ingecalculeerd risico, dat ondervangen werd door voldoende mankracht. In de weken daarna volgden nog 100 devices. Als vraagbaak hebben we snel gereageerd op uitdagingen, terwijl we als adviseur de technische details begrijpelijk maakten voor het management.

Nazorg: het laatste duwtje naar zelfstandigheid

Na het migratieweekend zijn we actief betrokken gebleven bij de nazorg. Ofwel, het oplossen van technische problemen en geven van strategisch advies. Als vraagbaak staan we paraat om verdere optimalisaties te ondersteunen en te adviseren over de toekomstige IT-behoeften van Zwijsen. 

Een verhaal van samenwerking en partnerschap

Onze rol bij de ontvlechting van Zwijsen ging verder dan technische uitvoering. Als vraagbaak en adviseur hebben we een partnerschap gevormd dat gebaseerd is op wederzijds begrip en toekomstgericht denken. Onze driedubbele inzet voor infrastructuur, tenant-migratie en moderne werkplek was de drijvende kracht achter het succes van dit cruciale IT-project. We kijken uit naar verdere samenwerking met Zwijsen in de toekomst.

Bekijk andere cases